Interná časť
login:
heslo:
 

Úlohy na obdobie 8.- 10. 2012


Po stretnutí výskumného mikrotímu, ktorého aktuálnou náplňou vedeckej práce (Kovalčíková, Ferjenčík, Bobáková, Slavkovská, Ropovik, Filičková, Ferenčík, Kresila) vyvstali nasledujúce úlohy:     

 

1.      Dokončiť preklad záznamového hárku a upraviť do finálnej podoby určenej pre grafika (do 30.8.2012., zodp. Ferjenčík, Ropovik, Bobáková, Kovalčíková, Ferenčík)
2. Vytvoriť upravenú verziu záznamového hárku určenú pre administrátorov (Ropovik, Bobáková, Kovalčíková, Ferjenčík)
3. Preložit zvyšné testy D-KEFS do konca augusta (Kresila, Filičková, Ropovik)
4. Zaslat doc. Ferjenčíkovi preklady na verifikáciu
5. Pripraviť krátenú príručku pre administrátorov do konca októbra (Ropovik, Bobáková, Kovalčíková, Ferenčík)
6. Vyriešiť sporné otázky testových stimulov do konca septembra  (Ropovik, Bobáková, Ferjenčík, Slavkovská)
7. Pre všetkých členov riešiteľského kolektívu - zorganizovať prezentáciu jednej exekutívnej funkcie, jedného testu a ukážku stimulačných úloh pre rozvoj danej EF  do konca októbra (Ropovik, Kovalčíková)

Copyright © 2012 UNIPO, Všetky práva vyhradené.