Interná časť
login:
heslo:
 

Ciele projektu


1. Preložiť, adaptovať a pripraviť na následnú štandardizáciu a konštruktovú validizáciu batériu D- KEFS (Delis-Kaplan Executive Function System)

2. Štandardizovať D-KEFS na použitie v podmienkach Slovenskej republiky. Vytvoriť parciálne normy v D-KEFS

3. Uskutočniť konštruktovú validizáciu D-KEFS

4. Kvantifikovať, do akej miery sú jednotlivé domény exekutívneho fungovania prediktormi a zároveň konštituentmi schopnosti učiť sa

5. Vytvoriť sadu úloh pre stimuláciu exekutívnych procesov u žiakov s nízkou úrovňou exekutívneho fungovania
Copyright © 2012 UNIPO, Všetky práva vyhradené.