Interná časť
login:
heslo:
 

Harmonogram


1. etapa 7/2012 – 2/2013
 • Teoreticko-metodologická analýza skúmaných konceptov
 • Dvojitý preklad a adaptácia znenia položiek nástroja D-KEFS
 • Pilotáž testu

 • 2. etapa 3/2013 – 12/2014
 • Štandardizácia a validizácia nástroja na meranie exekutívnych funkcií
 • Skúmanie predikčnej a konštruktovej validity nástrojov na meranie kognitívnych schopností dieťaťa mladšieho školského veku

 • 3. etapa 3/2014 – 12/2014
 • Skúmanie vzťahu medzi úrovňou exekutívneho fungovania a schopnosťou učiť sa

 • 4. etapa 01/2015 – 10/2015
 • Tvorba sady úloh na stimuláciu exekutívnych procesov u žiakov s nízkou úrovňou exekutívneho fungovania (pre ISCED 1, žiaci vzdelávaní v podmienkach štandardnej školy)
 • Diseminácia výsledkov
 • Školenia odborníkov

11/2015 – 12/2015
 • Spracovanie záverečnej správy projektu
 • Copyright © 2012 UNIPO, Všetky práva vyhradené.