Interná časť
login:
heslo:
 
DátumNázov
01.02.2015 Emotional control and executive functions of student in the transition to the junior secondary stage of basic school

Bobakova, M., Slavkovska, M., Ropovik, I., Kovalcikova, I., Ferjencik, J. (2014). Emotional Control and Executive Functions of Student in the Transition to the Junior Secondary Stage of Basic School. International Online Journal of Education and Teaching, 1, 3, 54-64. Available at:http://iojet.org/index.php/IOJET/article/view/50/69.

01.02.2015 Proces a vybrané výsledky slovenskej adaptácie Delis-Kaplanovej systému exekutívnych funkcií D-KEFS.

Ferjenčík, J., Bobáková, M., Kovalčíková, I., Ropovik, I., Slavkovská, M. (2014). Proces a vybrané výsledky slovenskej adaptácie Delis-Kaplanovej systému exekutívnych funkcií D-KEFS. Československá psychologie, 58, 6, 543-558.

01.02.2015 Konceptualizácia pojmu sociálne znevýhodňujúce prostredie

Kovalčíková, I., Džuka, J. (2014). Konceptualizácia pojmu sociálne znevýhodňujúce prostredie (Concept of the sociodisadvantaged environment). Pedagogika.sk.Slovak Journal of Educational Sciences. 5, 1, 5-27. ISSN 1338-0982.

01.02.2015 The role of cognitive processing in EFL (English as a foreign language) reading skills acquisition

Filičková, M., 2014. The role of cognitive processing in EFL (English as a foreign language) reading skills acquisition. Language, Individual & Society, 8, 301 - 312. ISSN 1313-2547.

01.02.2015 How to bridge the gap between the results of psychological research and the reality of everyday classroom learning

Kovalčíková, I, 2014. How to bridge the gap between the results of psychological research and the reality of everyday classroom learning. European Scientific Journal. May, Special Issue, 539 – 547. ISSN 1856-7881.

05.02.2015 Úlohy z matematiky ako prostriedok stimulácie exekutívnych funkcií
Prídavková, A., Demko, M., & Brajerčík, J. (2013) Úlohy z matematiky ako prostriedok stimulácie exekutívnych funkcií. Matematika v primárnej škole – rôzne cesty, rovnaké ciele. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 24.-2.4.2013 v Prešove, Prešov: PF PU v Prešove, s. 186-190, ISBN 978-80-555-0765-1
05.02.2015 Stimulation of executive function "shifting" in teaching mathematics
Prídavková, A., Kresila, J., Demko, M., & Brajerčík, (2014). Stimulation of executive function "shifting" in teaching mathematics. Acta mathematica 17: conference proceedings: proceedings of international conference 12th mathematical conference in Nitra. Nitra: Constantine the Philospher University in Nitra, s. 135-141. ISBN 978-80-558-0613-6.
12.09.2015 Exekutivne funkcie a porozumenie textu v primarnej edukacii od vyskumu k stimulacii
06.02.2016 Stimulovanie exekutívnych funkcií žiaka prostredníctvom procesov porozumenia textu

Liptáková, Ľ., & Klimovič, M. (2015). Stimulovanie exekutívnych funkcií žiaka prostredníctvom procesov porozumenia textu. O dieťati, jazyku, literatúre, 3(2), 9–27).

12.09.2015 Exekutívne funkcie a porozumenie textu: čitateľské stratégie v kognitívnej stimulácii
12.09.2015 Porozumenie textu ako prostriedok stimulovania kognície žiaka
06.02.2016 Stimulačný program "Matematický semafor" ako podpora exekutívneho fungovania

Prídavková, A, Kresila, J., Demko, M. & Brajerčík, (2014).Stimulačný program "Matematický semafor" ako podpora exekutívneho fungovania. História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj]. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, Prešov 22.-23. október 2014. Prešov: Vydavateľstvo PU v Prešove, s. 747-753, ISBN 978-80-555-1237-2.

06.02.2016 Akademická prokrastinácia v kontexte exekutívnych funkcií

Schweigerová, K. & Slavkovská, M. (2015). Akademická prokrastinácia v kontexte exekutívnych funkcií. In Psychologie, 9(2), 26-35.

06.02.2016 From dynamic assessment of cognitive abilities to educational interventions: Trends in cognitive education

KOVALČÍKOVÁ, Iveta, 2015. From dynamic assessment of cognitive abilities to educational interventions: Trends in cognitive education. In: Journal of Pedagogy. Volume 6, Number 1, pp. 5-21. ISSN 1338-2144. doi: 10.1515/jped-2015-0001.

06.02.2016 The relationship between fluid intelligence and learning potential: Is there an interaction with attentional control?

FILIČKOVÁ, Marta, ROPOVIK, Ivan, KOVALČÍKOVÁ, Iveta, a BOBÁKOVÁ, Monika, 2015. The relationship between fluid intelligence and learning potential: Is there an interaction with attentional control? In: Journal of Pedagogy. Volume 6, Number 1, pp. 25-41. ISSN 1338-2144. doi: 10.1515/jped-2015-0002.

06.02.2016 Executive functioning in three groups of pupils in D-KEFS: Selected issues in adapting the test battery for Slovakia

FERJENČÍK, Ján, SLAVKOVSKÁ, Miriam a KRESILA, Juraj, 2015. Executive functioning in three groups of pupils in D-KEFS: Selected issues in adapting the test battery for Slovakia. In: Journal of Pedagogy.  Volume 6, Number 1, pp. 73-92. ISSN 1338-2144. doi: 10.1515/jped-2015-0005.

06.02.2016 The role of simultaneous and successive processing in EFL reading.

FILIČKOVÁ, Marta, KOVALČÍKOVÁ, Iveta, a ROPOVIK, Ivan, 2015. The role of simultaneous and successive processing in EFL reading. In: International Journal of Psychology. Publikované online 28.4.2015. doi: 10.1002/ijop.12171.

Copyright © 2012 UNIPO, Všetky práva vyhradené.